OD SOLIDARNOŚCI DO WOLNOŚCI ios

OD SOLIDARNOŚCI DO WOLNOŚCI ios Akademia Leona Koźmińskiego
リリース日:2014-05-31 無料
対応プラットフォーム:

ゲーム詳細

„OD SOLIDARNOŚCI DO WOLNOŚCI”

Gra edukacyjna pod tytułem „OD SOLIDARNOŚCI DO WOLNOŚCI” powstała jako wkład Akademii Leona Koźmińskiego w obchody 25 lat wolności RP. Gra jest skierowana głównie do osób młodych, a jej założeniem jest edukacja w zakresie wydarzeń historycznych, które doprowadziły do pierwszych wolnych wyborów w Polsce w 1989 roku.

Zakres czasowy pytań: sierpień 1980 (oraz wydarzenia poprzedzające) do 4.06.1989

Projekt został objęty patronatem Prezydenta RP.

Szczegóły projektu dostępne na www.kozminski.edu.pl/25latwolnosci


Mechanizm gry
· Gra składa się z 7 poziomów, a każdy poziom to 7 pytań testowych (kolejność pytań losowa, bez powtórzeń)
· Po przejściu każdego poziomu – bonus w postaci minigry
· Punkty otrzymywane są za prawidłową odpowiedź na pytania oraz za ukończoną minigrę
· Gracz ma trzy życia, utrata życia następuje w wyniku błędnej odpowiedzi na pytanie testowe (nie dotyczy minigier) lub w przypadku nieudzielenia odpowiedzi w określonym czasie. Gra kończy się po udzieleniu trzech błędnych odpowiedzi
· Za przejście minigry gracz otrzymuje bonus w postaci dodatkowego życia
· Wygrywa ten gracz, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej liczby punktów o wygranej decyduje czas
· Ranking graczy tworzony jest na bieżąco (po zakończonej grze można porównać swój wynik z innymi w ramach aplikacji)
· Udział w grze wymaga logowania przy pomocy e-maila lub Facebooka; w grze można wziąć udział wielokrotnie, aby poprawiać swój wynik

____________________________________________________


„FROM SOLIDARITY TO FREEDOM”

Educational game titled „FROM SOLIDAROTY TO FREEDOM” originated as the input of Kozminski University into the celebrations of the 25 years of freedom of the Republic of Poland. The game is designed for youth to learn about historical events which lead to the first free elections in Poland in 1989.

Question timeframe: August 1980 (and earlier events) to June 4, 1989.

This project is delivered under official patronage of the President of the Republic of Poland.

Details of the project are available here: www.kozminski.edu.pl/25latwolnosci

About the game:
· The game includes 7 levels, and each level is composed of 7 test questions (of random order, with no repeating questions)
· After each level there is a bonus level – a minigame
· The player gathers points for correct answers to questions and for completing minigames
· Each player has 3 “lives”, a “life” is lost when the player provides a wrong answer for one of the test questions (but not in any of the minigames) or when they do not provide an answer within the given time.
· For passing a minigame players receive an additional “life”.
· The player who gains most points wins. In case when two players obtain the same number of points the person who completed the game in less time is the winner.
· The ranking is compiled in real time (after playing the game the player can compare the result with others within the application)
· Participation in the game requires authorization using e-mail or Facebook; you can participate in the game more than once in order to obtain a better result.
1週間 1ヶ月 3ヶ月